Sikkerhed på arbejdspladsen

Et godt og ordentligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen er en god forretning. Når sikkerheden er i fokus, forebygges arbejdsulykker og fravær på grund af sygdom, ligesom skader mindskes. Et godt arbejdsmiljø tiltrækker de bedst kvalificerede medarbejdere, og tilfredsheden og motivationen øges.

Det er vores erfaring at Smartlift er blevet modtaget på arbejdspladserne som en arbejdsmiljøforbedrende maskine, der er med til at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen.

Vil din virksomhed være foregangsvirksomhed, når det gælder sikkerhed på arbejdspladsen, så kan investeringen i en Smartlift vise sig at være en god og sikker investering, som tilmed er rentabel fra første dag.

Undgå unødige og skadelige løft

Man kan forebygge mange tilfælde af arbejdsskader og nedslidning, hvis arbejdet på byggepladsen eller fabrikken bliver planlagt og udført rigtigt.

Mange arbejdsskader og gener opstår i forbindelse med tunge løft, lang tids arbejde i dårlige arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde samt ved tunge og fysisk opslidende arbejdsopgaver.

Det gælder om at undgå tunge løft hvis det er muligt. Arbejdet skal tilrettelægges, således at materialer m.v. skal flyttes så lidt som muligt ved hjælp af den menneskelige, fysiske kraft.

Derfor har vi udviklet Smartlift - den selvkørende lift, som kan håndtere emner helt op til 780 kg og 4,5 m i højden. Maskinen er multifunktionel, idet den kan køre, løfte, udskyde og tilte et emne på samme tid, uden at personen, som betjener maskinen, udsættes for nogen som helst fysisk anstrengelse.
Produktlinje: